หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
วิธีการชำระเงิน
ข่าวสารทางร้าน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
d

  

หมวด:: หนังสือ
สินค้า:: จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 3

( 350 บาท/THB. )

พุธ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553


จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 3  ทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ISBN: 978-974-9958-27-8
พิมพ์กระดาษอาร์ต 225 หน้า ราคา 350 บาท

หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล  เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติสืบไป


 เข้าชม : 2693


หนังสือ 5 อันดับล่าสุด

      พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 25 / ส.ค. / 2559


E-Commerce Engine Copyright © 2010 i-shop
Powered by MAXSITE 1.10