หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
วิธีการชำระเงิน
ข่าวสารทางร้าน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
d

  

หมวด:: หนังสือ
สินค้า:: แพลงก์ตอนทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน

( 170 บาท/THB. )

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


แพลงก์ตอนทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
โดย จิตรา ตีระเมธี, อภิญญา ปานโชติ, ณัฏฐวดี ภูคำ, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, สุนันท์ ภัทรจินดา

ISBN 978-974-9958-62-9
พิมพ์กระดาษอาร์ต 106 หน้า ราคาเล่มละ 170 บาท

หนังสือแพลงก์ตอนทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 78 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์ไม่น้อยกว่า 81 ชนิด โดยเรียงลำดับตามการจัดลำดับทางอนุกรมวิธาน เพื่อความสะดวกในการค้นหา และแสดงภาพตัวอย่างบางส่วนที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ มีคำอธิบายประกอบ พร้อมด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะที่สำคัญ และสถานภาพเข้าชม : 374


หนังสือ 5 อันดับล่าสุด

      พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 25 / ส.ค. / 2559


E-Commerce Engine Copyright © 2010 i-shop
Powered by MAXSITE 1.10