หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
วิธีการชำระเงิน
ข่าวสารทางร้าน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
d

  

หมวด:: หนังสือ
สินค้า:: จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 4 ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

( 400 บาท/THB. )

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 4 ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
ISBN 978-974-9958-53-7
พิมพ์กระดาษอาร์ต 234 หน้า ราคาเล่มละ 400 บาท

หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล เล่มที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรไทย ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใน จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 84 พรรษา และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความ แสดงให้เห็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการวิจัย หลากหลายวิธี นำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งวิชาการและบริหารจัดการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรที่ประสานเป็นเครือข่าย มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรทั้งกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์แท้ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไปเข้าชม : 358


หนังสือ 5 อันดับล่าสุด

      พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 25 / ส.ค. / 2559


E-Commerce Engine Copyright © 2010 i-shop
Powered by MAXSITE 1.10