หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
วิธีการชำระเงิน
ข่าวสารทางร้าน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
d

  

หมวด:: หนังสือ
สินค้า:: เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)

( 500 บาท/THB. )

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
ISBN 978-974-9958-73-5
158 หน้า ราคาเล่มละ 500 บาท

เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการจากการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักวิจัยได้ร่วมกันนำผลงานมาเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 98 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 27 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 71 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ พืช สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และวัฒนธรรมภูมิปัญญาเข้าชม : 75093


หนังสือ 5 อันดับล่าสุด

      พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 25 / ส.ค. / 2559


E-Commerce Engine Copyright © 2010 i-shop
Powered by MAXSITE 1.10