สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

 

 

 

 

 

Home

 

หมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cordia cochinchinensis   Pierre.
วงศ์ : BORAGINACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งก้านห้อยย้อยลง เปลือกสีเทาเข้มปนดำ แตกกิ่งเป็นร่องถี่ตื้นตามยาวลำต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กลับ กว้าง 6-10 ซม. ยาว 9.5-15.5 ซม. ปลายใบมนหรือแหลมทู่ โคนใบสอบ ขอบใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างใบสาก ใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 5-6 เส้น มีขนเล็กน้อย ตามเส้นแขนงใบด้านบนและล่าง ก้านใบยาว 2.5-5 ซม.  ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงตามซอกใบ ตามกิ่งและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-25 ซม. กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก มีขนสีขาว เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-6 มม.  ผล  ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลม ขนาด 1.5-2.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายเว้าตื้น ขั้วผลยาว 2-3 มม. ปลายผลมีติ่งแหลม ผลสุกสีชมพูอมส้ม เนื้อผลเป็นยาง เหนียว ใสสีชมพูอ่อน เมล็ดรูปไข่
นิเวศวิทยา : ป่าชายเลนและชายฝั่งอ่าวไทย  ออกดอกเดือน  เม.ย.-พ.ค. ผล มิ.ย.-ก.ค.
ประโยชน:
ปลูกให้ร่มเงาได้ทั่วไป พุ่มใบสวย แต่ดอกร่วงง่าย เปลือกใช้ทำปอ ทำหมันตอกยาแนวเรือ เนื้อผลเป็นยางเหนียว ใสใช้แทนกาว
* *  ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ที่มาของข้อมูล : หนังสือไม้ป่ายืนต้นของไทย 1
เอื้อมพร วีสมหมาย, ปณิธาน แก้วดวงเทียน ,2004

 

 

 

 

 

 

Home