HOME


ห้องสมุด
 

อ่านหน้าต่อไป >> 

ทำไมจึงปวดหลัง ?

0

        อาการปวดหลังเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  แม้ในสภาวะปกติ เนื่องจากกระดูกสันหลังรับน้ำหนักของร่างกายตลอดเวลา  แต่ในเวลานอนจะรับน้ำหนักน้อยที่สุด  ถ้าไม่เอาใจใส่กับอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้ว อาการปวดหลังในระยะเริ่มแรก ก็จะกลายเป็นอาการปวดหลังเรื้อรัง ทำให้ยากต่อการรักษาให้หายขาดได้  การบำบัดรักษาที่จะได้ผลดี  จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจทั้งผู้รักษาและผู้รับการรักษา

สาเหตุของโรคหรือความผิดปกติที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง

 • 1.  การบาดเจ็บ เช่นตกจากที่สูง  หมอนรองกระดูกเคลื่อน

 • 2.  การติดเชื้อ เช่น วัณโรคของกระดูกสันหลัง

 • 3.  ความผิดปกติแต่กำเนิด

 • 4.  เนื้องอก เช่น การกระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่น มาที่กระดูกสันหลัง

 • 5.  ความเสื่อมทางชีวกลศาสตร์ของหลัง เช่น ท่าทางไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดการออกกำลังกาย

 • 6.  อารมณ์ตึงเครียด อาจส่งผลถึงกล้ามเนื้อหลัง ทำให้มีอาการเกร็งและปวดหลังได้
  ในขณะนี้ขอกล่าวถึงอาการปวดหลังที่เกิดจากสาเหตุข้อที่ 5 และ 6

การรักษาตนเองเมื่อปวดหลัง

 • 1.  การประคบร้อน ใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบบริเวณที่ปวดหรือเกร็งประมาณ 20-30 นาที ในท่านอนคว่ำ (ไม่ควรนอนทับอาจจะทำให้กระเป๋าแตกได้)
  ** ถ้าหลังเคล็ดหรือแพลงที่เกิดจากกล้ามเนื้อหลัง หรือเอ็นข้อต่อถูกยืดหรือฉีกขาด ให้ประคบด้วยความเย็นใน 2 วันแรก หลังจากนั้นให้ใช้การประคบร้อนต่อไป

 • 2.  รักษาหลังให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องเสมอ

 • 3.  เมื่ออาการปวดบรรเทาลง ให้เริ่มออกกำลังกาย

 • 4.  เมื่ออาการปวดไม่ทุเลาลง หรือมีอาการชาร่วมด้วยให้รีบปรึกษาแพทย์

หลักการรักษาหลังให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง

 • 1. การนอน  ที่นอนต้องแข็งพอควร เมื่อนอนแล้วไม่ยุบไปตามน้ำหนักตัว

 • ท่านอน

 • นอนหงาย ควรมีหมอนรองใต้เข่า ดังรูป

  นอนตะแคง ให้งอเข่าเล็กน้อย ควรมีหมอนข้างดังรูป

  นอนคว่ำ ควรมีหมอนใบเล็กรองใต้ท้อง 1 ใบ

  วิธีนอน

  ควรเริ่มจากการนั่ง แล้วค่อยๆ เอนตัวลงในลักษณะตะแคง ยกขาขึ้นมาบนเตียง แล้วค่อยนอนหงาย ถ้านอนหงายอยู่ให้ตะแคงตัวแล้วใช้มือยันลุกขึ้นมา


ข้อมูลได้จากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์