วัยทอง
MENOPAUSE

 

   วัยหมดประจำเดือนคืออะไร

คือวัยของสตรีที่ประจำเดือนเริ่มหมดหรือไม่มีประจำเดือนอีกต่อไป
คนไทยมักเริ่มในอายุ 48 ปีขึ้นไปซึ่งมักเรียกกันว่าวัยหมดระดู หรือวัยทอง
หรือเมโนพอส (MENOPAUSE) คนทั่วไปมักรู้จักในอาการ "เลือดจะไปลมจะมา"
มีอาการเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง เนื่องจากรังไข่เริ่มหยุดทำงานหรือผลิตฮอร์โมนน้อยลง