วัยทอง
MENOPAUSE

 

 

มีประเทศไหนบ้างที่ให้ฮอร์โมนเสริมในวัยหมดประจำเดือน

  • ประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกา มีสมาคมของหมอที่ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้ฮอร์โมนเสริมแนะนำให้ฮอร์โมนเสริมในวัยหมดประจำเดือน