วัยทอง
MENOPAUSE

 

  ทำไมผู้หญิงทุกคนต้องพบวัยหมดประจำเดือน

เมื่อวัยเจริญพันธุ์ผ่านไปจะเข้าอายุปลายๆ 40 ปี รังไข่จะเริ่มหมดหน้าที่ ไม่สารมารถผลิตฮอร์โมนเพศได้อักต่อไป
ขณะเดียวกันฮอร์โมนเพศนี้มีผลต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเอสโตรเจน ซึ่งระยะเวลาของวัยหมดประจำเดือนจะยาวนานถึง 1 ใน 3 ของชีวิตสตรีทุกคน