วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


ประจำเดือนผิดปกติในวัยหมดประจำเดือนต้องรักษาไหม

  • ควรให้หมอตรวจหาสาเหตุ เพราะอาจเกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุลหรือโรคอื่นๆได้