วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


วัยหมดประจำเดือนมีครรภ์ได้หรือไม่

  • แทบจะไม่มีโอกาสเลย ยกเว้นบางคนอาจมีตั้งครรภ์ก่อนจะเข้าวัยหมดประจำเดือน ซึ่งก็ยังพบน้อยเช่นกัน