วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


ทำไมต้องตรวตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี

  • มะเร็งที่รักษาหายขาดได้คือมะเร็งปากมดลูก หากตรวจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยวิธีตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่เยรกว่า แป๊ปสะเมียร์ (PAP SMEAR) หากตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติก็ปลอดภัยได้ไปอีก 1 ปี เนื่องจากมะเร็งในระยะเริ่มรแกจะไม่มีอาการแสดงให้เห็น