วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


ทำไมต้องตรวจมะเร็งเต้านมทุกปี

  • มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการชัด ซึ่งตรวจพบได้ด้วยกาตรวจหาจากหมอ