วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


หญิงอายุ 70-80 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็นโรคทางนรีเวชหรือไม่

  • อวัยวะต่างๆ ทางนรีเวชมักจะฝ่อไปหมดแล้ว โอกาสเกิดเป็นโรคต่างๆ จึงมีน้อยมาก แต่ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ปวด เลือดออก มีแผลนานๆ ก็ควรปรึกษาหมอ