วัยทอง
MENOPAUSE

 

  สาเหตุของประจำเดือนหมด

นอกจากรังไข่จะหมดสภาพตามวัยทำให้เกิดวัยหมดประจำเดือนตามธรรมชาติแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นได้อีก เช่น การหมดสภาพของรังไข่ก่อนวัยหรือก่อนอายุ 40 ปี ซึ่งบางคนไม่ทราบสาเหตุ บางคนอาจถูกการฉายแสงบำบัดรักษาโรค หรือยาฆ่ามะเร็งบางชนิด หรือผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง