วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


วัยหมดประจำเดือนสำคัญหรือไม่

  • สำคัญมาก เพราะมีระยะเวลายาวนานถึง 1 ใน 3 ของอายุขัย เช่น จากอายุ 50-80 ปี ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นวัยที่ยังทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างมาก
    โดยอาศัยประสบการณ์ 2 ใน 3ของอายุขัยที่ได้เพื่อถ่ายทอดหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงควรมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง จะได้ทำหน้าที่หรือทำในส่งที่ปรารถนาได้อย่างมีความสุข