วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


วัยหมดประจำเดือนต้องระวังอะไร

  • ตรวจสุขภาพประจำทุกปี ตรวจเลือดหาเบาหวาน ไขมัน หัวใจ ปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และเรื่องฟัน เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ ประจำเดือนที่ผิดปกติ กะปริบกะปรอยต้องไม่มี น้ำหนักตัวต้องไม่ลดลงเร็ว หรือเพิ่มขึ้นเร็ว หากมีสิ่งผิดปกติปรึกษาหมอแต่เนิ่นๆ จะดีกว่า