วัยทอง
MENOPAUSE

 

 
ประจำเดือนหมดก่อนอายุ 40 ปีได้หรือไม่

ได้ แต่ไม่พบบ่อย ปีหนึ่งๆ อาจพบคนไข้เช่นนี้ 1-2 คน เท่านั้นซึ่งไม่เป็นอันตราย เพราะรังไข่หมดอายุการทำงานก่อนวัยกำหนดเท่านั้น หากได้ยาฮอร์โมนเสริมทุกอย่างก็จะปกติและเหมือนคนทั่วๆไปหากไม่ได้ยาฮอร์โมนเสริมจะมีอาการผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจได้