วัยทอง
MENOPAUSE

 

 
วัยหมดประจำเดือนสำคัญอย่างไร

  • เป็นวัยที่กินเวลา 1 ใน 3 ของชีวิต

  • จะขาดฮอร์โมนเพราะรังไข่หยุดทำงาน

  • การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจทำให้กระดูกบาง หรือ กระดูกพรุนเปราะหักได้ง่าย