วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


ทราบได้อย่างไรว่าประจำเดือนหมดแล้ว หรือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

  • ายุส่วนใหญ่เกิน 45 ปีขึ้นไป

  • ประจำเดือนมาน้อยลงๆ อาจจะ 2-3 เดือนมาครั้ง และห่างออกไป 6-12 เดือนมาครั้ง แล้วไม่มาอีกเลย

  • บางคนอาจจะมีจำนวนปริมาณน้อยลงแต่มาทุกเดือน และไม่มาในที่สุด อาจใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี

  • บางคนมาๆ หยุดๆ ไม่แน่นอน 1-2 เดือน ไม่มา 6 เดือนและมาอีกครั้งในปริมาณมากๆ หลังจากนั้นไม่มาอีกเลย