วัยทอง
MENOPAUSE

 

 


อันตรายที่เกิดจากวัยหมดประจำเดือนมีจริงหรือ

  • อาจจะมีในบางคน เช่น กระดูกเปราะบาง ทำให้กระดูกหักง่าย

  • ฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในผู้หญิง เมื่อขาดเอสโตรเจนจึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดมากขึ้นในบางคน