ประจำเดือนปกติ

 

    
ประจำเดือนคืออะไร 

  • มีหลายชื่อ เช่น รอบเดือน ระดู เมนส์ (MENS) เมนสตรูเอชั่น (MENSTRUATION)

  • เป็นเลือดที่ไหลออกมาทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เลือดเสีย

  • เป็นเลือดที่ออกมาจากมดลูก เป็นเลือดดีของร่างกาย

  • เป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของผนังมดลูกตามธรรมชาติ

  • ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนจากสมองและรังไข่

  • ถ้ามีประจำเดือน ก็แสดงว่าฮอร์โมนยังดีอยู่