ประจำเดือนไม่ปกติ

    

ประจำเดือนไม่ปกติที่ต้องรักษามีอะไรบ้าง

  • แม้เป็นโรคที่ไม่รุนแรง ไม่อันตรายถึงชีวิต หากว่าทำให้สุขภาพทรุดโทรม หรือทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ เช่น เหนื่อยมาก อ่อนเพลียมาก เสียเลือดมาก ปวดมากก็ต้องให้การรักษา

  • มีเนื้องอกที่มดลูกหลายชนิดที่ไม่จำเป็นต้องรักษา และไม่มีอันตรายใดๆ ขณะเดียวกันก็มีเนื้องอกหลายชนิดที่จำเป็นต้องรักษาหรือมีอันตรายมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค ซึ่งหมอจะให้ความเห็นได้ดีที่สุด