ประจำเดือนไม่ปกติ

    

ประจำเดือนมาน้อยคืออะไร

  • คือปริมาณของเลือดประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ หรือมาไม่เกิน 2 วัน อาจมีเลือดเป็นหยดๆ หรือเปื้อนผ้าอนามัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่มาตรงกำหนด สม่ำเสมอตามรอบเดือน

  • ส่วนใหญ่เกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล ส่วนน้อยเกิดจากโรคเลือดจาง โรคขาดอาหาร โรคต่อมไทรอยด์ ความเครียด ความกังวล