ประจำเดือนไม่ปกติ

    

มีประจำเดือนไม่แน่นอน กะปริบกะปรอย
มีโอกาสตั้งครรภ์ได้จริงหรือ

  • จริง เพราะการที่ประจำเดือนไม่แน่นอน มาช้าหรือเร็ว หรือกะปริบกะปรอย อาจมีไข่สุกโดยธรรมชาติได้ ซึ่งหากไม่ได้คุมกำเนิดก็อาจตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นเมื่อประจำเดือนไม่ปกติต้องหาสาเหตุพร้อมกับคุมกำเนิดให้แน่นอน