กล้วยไม้ป่าภาคกลาง

ย้อนกลับ   

       

 เอื้องตะขาบ

 เอื้องเขากวาง

เอื้องสารภี

 สิงห์โตกลอกตา

   

     เอื้องก้างปลา

 อั้วทอง

 

 

   กล้วยไม้ป่าภาคเหนือ

       
 เอื้องฟ้ามุ่ย  เอื้องกระดิ่ง เอื้องผาเวียง  เอื้องช้างงาเดียว
 เอื้องนางเทียน  เอื้องแซะหอม  รองเท้านารีอินทนนท์  เอื้องจูหลัน
 เอื้องเล็บมือนาง  เอื้องผึ้ง  เอื้องตุ๊กตา  เอื้องเสือดำ

   กล้วยไม้ป่าภาคตะวันออก

       
 เอื้องดอกมะเขือ  เอื้องตะขาบ เอื้องเขากวาง  เหลืองจันทบูร
     
 เอื้องก้างปลา      

 กล้วยไม้ป่าภาคตะวันตก

       
 
 เอื้องหนวดพราหมณ์  เอื้องสารภี  รองเท้านารีหนวดฤๅษี  

 กล้วยไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       
 เอื้องแสดครั่ง  เอื้องใบหมาก รองเท้านารีสุขะกูล  เอื้องตะขาบขาว
 รองเท้านารีเหลืองเลย  เอื้องนวลจันทร์  เอื้องสร้อยระย้า  เอื้องบายศรี
 เอื้องสำเภางาม  เอื้องสายน้ำผึ้ง  เอื้องกุหลาบ  สิงโตธานีนิวัต
 เข็มแสด  เอื้องพญาไร้ใบ  เอื้องนวลจันทร์  รองเท้านารีอินนนท์
 
 เอื้องสำเภางาม  สิงโตสมอหิน  แววมยุรา

 

   กล้วยไม้ป่าภาคใต้

       
 สิงโตหนวดเหลือง  เอื้องมะเฟือง เอื้องเต่าทอง  พญาฉัททันต์
 เพชรหึง  ช้างผสมโขลง  สิงโตนักกล้าม  รองเท้านารีขาวสตูล
 
 รองเท้านารีเหลืองกระบี่  เอื้องตะขาบใหญ่  เอื้องแมลงปอ  

   กล้วยไม้ป่าที่ขึ้นตามป่าทั่วไป

       
 แขมดอกขาว  เอื้องเสือดาว กาเรการ่อน  ช้างผสมโขลง
   
 เอื้องสีตาล    บัวหัวเดี่ยว    
::  HOME  ::