BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สะแล่งหอมไก๋

ชื่อพฤกษศาสตร์: Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek.

วงศ์ : RUBIACEAE

ชื่ออื่น : สะแหล่งหอมไก๋ พุดสุเทพ

ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 4-8 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามในระนาบเดียวกัน มีหูใบร่วมรูปสามเหลี่ยมระหว่างก้านใบ 1 คู่ ใบรูปรีแกมรูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้างล่างสีจางกว่า ดอกใหญ่ ออกเดี่ยว หรือ 2-6 ดอก บนก้านช่อสั้นที่ปลายกิ่ง กลีบดอกติดกันเป็นหลอดยาว ส่วนบนผายออกคล้ายรูปแตร แยกเป็น 5 กลีบ สีขาว มีประจุดสีม่วงเป็นปื้นตรงกลางหลอดกลีบดอกด้านใน เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบริเวณปากหลอดกลีบดอก ผลสด รูปไข่ สีน้ำตาลอมเหลือง

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  พบเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้น และชายป่าดิบแล้งบนภูเขา ที่ระดับความสูง 350-800 เมตร ออกดอกเดือน มกราคม - มีนาคม

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก