สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรการสาธิตทำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน และทอดพระเนตรร้านผลิตภัณฑ์หยาดป่า ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548
 

ป้ายหน้าอาคารนิทรรศการหม่อนไหม ทอดพระเนตรนิทรรศการหม่อนไหม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์หยาดป่า
พระฉายาลักษณ์กับแปลงหม่อน ภายในอาคารนิทรรศการฯ นิทรรศการไม้ย้อมสีธรรมชาติ
แสดงเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
หูกทอผ้าไหม กระดาษสีธรรมชาติผลิตจากรังไหม สาธิตการเลี้ยงไหมด้วยใบหม่อน
วัฎจักรการเจริญเติบโตของหนอนไหม นิทรรศการหม่อนไหม ความหมายแห่งหยาดป่า
หน้าร้านผลิตภัณฑ์หยาดป่า ผลิตภัณฑ์หยาดป่า เสื้อผ้าสุภาพบุรุษไหมย้อมสีธรรมชาติ
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษไหมย้อมสีธรรมชาติ เสื้อผ้าสุภาพบุรุษไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าคลุมไหล่ไหมย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าคลุมไหล่ไหมย้อมสีธรรมชาติ กระเป๋าสุภาพสตรีกับผ้าคลุมไหล่ หีบใส่เครื่องประดับกับผ้าคลุมไหล่
หีบใส่เครื่องประดับกับผ้าคลุมไหล่ ปลอกหมอนไหมย้อมสีธรรมชาติ กระเป๋าถือสุภาพสตรีและเนคไท
ดอกไม้จากรังไหมย้อมสีธรรมชาติ ดอกไม้จากรังไหมย้อมสีธรรมชาติ ชาเขียวใบหม่อนคุณภาพดี
 

 ร้านหยาดป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๒-๓๑๒๙

 

 

HOME