หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
วิธีการชำระเงิน
ข่าวสารทางร้าน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
d

  

หมวด:: ซีดี
สินค้า:: ซีดี “คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2551” โดย อพ.สธ.

( 100 บาท/THB. )

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


ซีดี “คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2551” โดย อพ.สธ.
ราคาแผ่นละ 100 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดทำคูมือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกตรงตามแนวพระราชดำริ โดยแสดงถึงที่มา ความสำคัญของ อพ.สธ. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิธีการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรูสาระ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชนแท้แกมหาชน รวมทั้งการประเมินสถานศึกษา เพื่อให้การเรียนรู นำไปสูการพัฒนาตน องค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไปเข้าชม : 1615


ซีดี 5 อันดับล่าสุด

      ซีดี “คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2551” โดย อพ.สธ. 25 / ส.ค. / 2559
      ซีดีโปรแกรมสื่อผสมฯ เอิร์ธกับแนท 22 / ธ.ค. / 2553


E-Commerce Engine Copyright © 2010 i-shop
Powered by MAXSITE 1.10