พะยูง
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Dalbergia cochinchinensis   Pierre
วงศ์ :  LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ : Siamese rosewood
ชื่ออื่น กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร์) ขะยุง (อุบลราชธานี) แดงจีน (ปราจีนบุรี) ประดูตม ประดู่น้ำ (จันทบุรี) ประดู่ลาย (ชลบุรี) ประดู่เสน(ตราด)  พะยูงไหม (สระบุรี) หัวลีเมาะ (จีน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ประโยชน์
: