พรรณไม้บริเวณสวนสมุนไพรสาธิต

    

 
 
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์
 

          ภายในบริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา บนพื้นที่ระหว่างรั้วกับถนนภายในพระตำหนักด้านใต้และตะวันตก เริ่มจากหน้าศาลามหามงคลเรื่อยไปจนใกล้ถึงประตูพระวรุณอยู่เจน พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่เศษ ได้มีการจัดทำแปลงสาธิตพืชสมุนไพรขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ สวนแห่งนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ "โครงการสวนป่าสมุนไพรตามพระราชดำริ" ที่ได้เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ใน "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเองมาจากพระราชดำริ" จังหวัดฉะเชิงเทรา
          เพื่อความสะดวกในการศึกษา จึงจัดปลูกพืชสมุนไพรเป็นหมวดหมู่ตามสรรพคุณที่ใช้ในการบำบัดโรคหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาระบาย ยาถ่าย ยาบำรุงธาตุ ยาขับน้ำคาวปลา ยาบำรุงหัวใจ ยาแก้ไอ ยาแก้ไข้ ยาแก้โรคริดสีดวงทวาร ยาแก้โรคกระเพาะ ยาขับปัสสาวะ ยาแก้ปวดเมื่อย ยาบำรุงกำลัง ยาดับพิษ ยาแก้ท้องเสีย ยาถ่ายพยาธิ ยาแก้ปวดฟัน ยาแก้โรคผิวหนัง ยาห้ามเลือด  ยารักษาแผล และเครื่องเทศ พืชสมุนไพรดังกล่าวที่นำมาปลูกสาธิตไว้นั้น ได้ปลูกแทรกไว้กับพรรณไม้เดิม อาทิ กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาระบาย ได้แก่ มะขาม ขี้เหล็ก แสมสาร ชุมเห็ดเทศ มะกา สลัดได ได้ปลูกลงในกลุ่มของต้นคูนขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม หรือกลุ่มสมุนไพรที่ใช้รักษาเหงือกและฟัน ก็ปลูกเพิ่มเติมลงในกลุ่มต้นข่อยและมะขามเทศซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเหงือกฟันได้ดีเช่นกัน
          สวนสมุนไพรสาธิตแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณประโยชน์เบื้องต้น ตลอดจนเป็นรูปแบบตัวอย่างของการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร


หน้า  1    2   3

 
เสลดพังพอน
Barleria lupulina
พญาปล้องทอง
Clinacanthus nutans
เสนียด
Justicia adhatoda
ทองพันชั่ง
Rhinacanthus nasutus
       
โมกมัน
Wrightia arborea
ปีบ
Millingtonia hortensis
พะยูง
Dalbergia cochinchinensis
บุก
Amorphophyllus campanulatus
       
เล็บมือนาง
Quisqualis indica
สมอพิเภก
Terminalia bellirica
สมอไทย
Terminalia chebula
ผักบุ้งทะเล
Ipomoea pes-caprae
       
พะยอม
Shorea roxburghii
ตะโก
Diospyros rhodocalyx
ตองแตก
Baliospermum montanum
เปล้าน้อย
Croton sublyratus
       
     

หน้า  1    2   3

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์