พรรณไม้บริเวณสวนสมุนไพรสาธิต

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์

หน้า  1    2   3

 
นมสวรรค์
Clerodendrum paniculatum
อัคคีทวาร
Clerodendrum serratum
สัก
Tectona grandis
เอื้องหมายนา
Costus speciosus
       
กระดังงาสงขลา
Cananga odorata var.fruticosa
แก้ว
Murraya paniculata
พิกุล
Mimusops elengi
โสกน้ำ
Saraca indica
       
จันทน์หอม
Mansonia gagei
ส้านชะวา
Dillenia suffruticosa
เหียง
Dipterocarpus obtusifolius
คัดเค้า
Oxyceros horridus
       
ฟ้าทะลาย
Andrographis paniculata
หนอนตายหยาก
Stemona tuberosa
สำโรง
Sterculia foetida
ยอป่า
Morinda pubescens
       
ศรีตรัง
Jacaranda filicifolia
สาละลังกา
Couroupita guianensis
ขนุน
Artocarpus heterophyllus
ชำมะนาด
Vallaris glabra
       
ไคร้ย้อย
Elaeocarpus grandiflorus
แดงแสม
Schoutenia ovata
สร้อยอินทนิล
Thunbergia grandiflora
ทรงกลด
Senna bicapsularis
       
     

หน้า  1    2   3

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์