พุทธชาติ
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum  auriculatum  Vahl.
วงศ์ OLEACEAE
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น ไก่น้อย (เลย)  เขี้ยวกระแท (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ป็นพันธุ์ไม้พุ่มรอเลื้อย ( scandent shrub) คือ เวลาปลูกเจริญเป็นพุ่มก็ได้ หรือเมื่อไปพักพิงอะไรก็กลายเป็นไม้เลื้อย เลื้อยไปตามสถานที่นั้นได้ กิ่งก้านที่สั้นแข็งก็ยืดตัวอ่อนพันกิ่งพักพิงไป เวลามีดอก ดอกเป็นช่อน้อยๆ เต็มต้น สีขาวบริสุทธิ์ ดอกนั้นบานแต่เวลาเย็นและส่งกลิ่นเรื่อยไปตลอดคืนตลอดวันจนกระทั่งโรย กลิ่นหอมแรงมาก หอมเย็นๆ ส่งไปได้ไกลๆ พันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ปลูกง่าย ชอบแดดสักหน่อย เวลาปลูกใช้ตัดกิ่งปักชำหรือตอนก็ได้
          พุทธชาดเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับมะลิ พบในอินเดียตอนใต้ ศรีลังกา และเอเซียเขตร้อน ดอกมีลักษณะคล้ายคลึงกับมะลิลา แต่ขนาดดอกเล็กกว่า และออกเป็นช่อโปร่งๆ ตรงปลายกิ่ง นอกจากปลูกระดับตามซุ้มแล้ว ดอกยังนิยมใช้ร้อยมาลัย หรือประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ตัวเล็กๆ เช่น กระแต ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ผู้หญิงไทยสมัยก่อนต้องเรียนรู้และทำได้อย่างดี
ประโยชน์ :  ปลูกเป็นซุ้มไม้ประดับ มีกลิ่นหอม