หน้า  1    2
 
 
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
  ampitude ขนาดของคลื่น มักเรียกทับศัพท์ว่าแอมปลิจูด(ระยะทางระหว่างยอดคลื่นเทียบกับค่าเฉลี่ย
  Asthenoshere ฐานธรณีภาค
  Broad-Band Seismic Station สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนแบบช่วงคลื่นกว้าง
  deep ocean trenches แนวร่องลึกใต้มหาสมุทร

DART

Deep-Ocean Assessment and Reporting on Tsunamis ระบบการประเมินและการรายงานเกี่ยวกับคลื่นสึนามิในมหาสมุทร
  epicenter จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่ผิวโลก
  fault รอยแตกของเปลือกโลก
  focus จุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

ITIC

International Tsunami Information Center ศูนย์ข้อมูลสึนามิระหว่างประเทศ (ที่ฮอนโนลูลู/สหรัฐอเมริกา)
  inundation ระยะทางเข้าสู่ฝั่งที่คลื่นสึนามิซัดท่วมถึง
  Lithosphere ธรณีภาคชั้นนอก
  Lithospheric plates แผ่นหินเปลือกโลก
  magnitude ระดับความรุนแรง (วัดหน่วยเป็น ริกเตอร์)
  Ocean-bottom pressure sensors อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดดันที่ก้นบึ่งมหาสมุทร

PMEL

Pacific Marine Environmental Laboratory ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเลในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก
  Plate boundary ขอบแผ่น (เปลือกโลก)
  Plate Tectonics แผ่นเปลือกโลก
  propagation การแพร่กระจายของคลื่น
  Ring of fire "วงแหวนแห่งไฟ" หมายถึงแนวภูเขาไฟที่ผุดขึ้นมาคู่กับร่องลึกในบริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิก
  runup ระดับน้ำหนุนสูงสุด
  Russia Hydrometeorological Service ศูนย์การเตือนภัยจากสึนามิแห่งประเทศรัสเซีย
  seafloor พื้นทะเล
  seismic sea waves คลื่นทะเลที่เกิดจากแผ่นดินไหว หรือคลื่นสึนามิ
  seismic wave คลื่นแผ่นดินไหว คลื่นความสั่นสะเทือน
  seismometer เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องบันทึกแผ่นดินไหว

SNAM

sistema Nacional de Alarma de Maremotos ศูนย์การเตือนภัยจากสึนามิจากประเทศชิลี
  spreading plate boundaries ขอบแผ่นเปลือกโลกแบบกระจายตัว(แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกัน)
 
 

                                                                           หน้า  1    2