1    2    3

          เต่าทะเล  เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ถือกำเนิดมาประมาณ 200 ล้านปี  โดยมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ  ปัจจุบันพบเต่าทะเลในประเทศไทย 4 ชนิด จากจำนวนเต่าทะเลทั่งโลก 8 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเมือง  (Leatherback : Dermochelys coriacea ) เต่าตนุ  (Green Turtle : Chelonia mydas )  เต่ากระ (Hawksbill : Eretmochelys imbricata )  และเต่าหญ้าหรือเต่าสังกะสี (Olive ridley : Lepidochelys olivacea )


   

เต่ามะเฟือง

Dermochelys coriacea

เต่าตนุ
Chelonia mydas

เต่ากระ
Eretmochelys imbricata

เต่าหญ้า หรือ เต่าสังกะสี
Lepidochelys olivacea
 

           เต่ามะเฟือง  เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวกระองประมาณ 2 เมตร น้ำหนัก 600 กิโลกรัม กระดองนุ่มและดูคล้ายกลีบมะเฟือง สีน้ำตาลแก่ มีจุดสีขาวและสีน้ำตาล ว่ายน้ำได้ไกลเป็นพันกิโลเมตร กินแมงกพรุนเป็นอาหาร พบเฉพาะแถบทะเลอันดามัน
           เต่าตนุ  มีขนาดใหญ่รองจากเต่ามะเฟือง  ความยาวประมาณ 1.5 เมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ 200 กิโลกรัม กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร พบทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
          เต่ากระ   มีลักษณะปากงุ้มคล้ายนก เกล็ดซ้อนทับกัน เมื่อโตเต็มที่กระดองยาวประมาณ 1 เมตร น้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม กระดองมีสีสันสวยงาม เป็นลายสีเหลือง น้ำตาลและดำ จึงมีผู้นิยมนำไปทำเป็นเครื่องประดับ เต่ากระกินทั้งสัตว์และพืชเป็นอาหาร พบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
          เต่าหญ้า  เป็นเต่าที่มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อโตเต็มที่กระดองยาวประมาณ 70 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 45 กิโลกรัม กระดองดูคล้ายสังกะสี  กินทั้งสัตว์และพืชเป็นอาหาร พบบริเวณทะเลเปิด

อ่านต่อ