หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
วิธีการชำระเงิน
ข่าวสารทางร้าน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
d

  

หมวด:: หนังสือ
สินค้า:: จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

( 400 บาท/THB. )

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ISBN 978-974-9958-74-2
พิมพ์กระดาษอาร์ต 164 หน้า ราคาเล่มละ 400 บาท

หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล เล่มที่ 6 เรื่อง ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของงานบางส่วนที่แสดงถึงวิถีทางในการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. และความร่วมมือระหว่างองค์กรและสถาบันต่างๆ ของประเทศไทย ที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างสอดประสานในการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. มาเป็นเวลานานเข้าชม : 2117


หนังสือ 5 อันดับล่าสุด

      พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 25 / ส.ค. / 2559
      จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 25 / ส.ค. / 2559


E-Commerce Engine Copyright © 2010 i-shop
Powered by MAXSITE 1.10