[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.

 

สวัสดีค่ะ

          เวบเพจส่วนนี้ถือเป็นพื้นที่น้องใหม่ อพ.สธ.จัดไว้สำหรับเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจต่องานฐานทรัพยากรของประเทศ ผ่านมาระยะหนึ่ง เรามักคุ้นเคยกับคำว่าการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพชีวภาพ เพราะทุกโครงการเราเราจะมีงานสำรวจสองด้านนี้เป็นหลัก แต่หากพิจารณาพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า "การรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา.." ตีความได้ว่า การรักทรัพยากรไม่น่าเฉพาะเจาะจงเพียงทรัพยากรทางกายภาพชีวภาพเท่านั้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาก็เป็นสมบัติที่ต้องรักต้องหวงแหน ต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ ..พื้นที่แห่งนี้จึงปรารถนาให้เป็นแหล่งรวมผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน ที่ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของไทยเรา ขอให้ใช้ที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะคะ.

                       
şişli escort ümraniye escort istanbul escort beylikdüzü escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort ataköy escort bakırköy escort ataşehir escort kadıköy escort бишкек эскорт erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop

 
ความสุขที่ยั่งยืนจากหยาดเหงื่อแรงงานในถิ่นฐานแห่งตน
  
  
การรักในทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน
รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้

พระราโชวาท วันที 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 

หัตถกรรมไทย


หัตถกรรมไทยดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด เพราะนับแต่โบราณ คนไทยเรารู้จักผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว

Read More ..

วัดไทย


วัดและพระสงฆ์เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถาบันศาสนา หากแต่สถานภาพอีกประการหนึ่งของวัดก็คือเป็นอาคารสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสามารถสะท้อนภาพเหตุการณ์ในยุคนั้นๆ ได้ดี

Read More ..

สถาปัตยกรรมไทย


สถาปัตยกรรม คือศิลปะและเทคนิคในการก่อสร้าง กำหนดขอบเขตสร้างสรรสิ่งต่างๆ ลงบนปริมาตรของที่ว่าง เพื่อสนองความต้องการทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ

Read More ..

แผ่นดินไทย


การจะรู้จักและเข้าใจแผ่นดินของตนเองนั้นหารใช่เรื่องง่ายดายไม่ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยโดยรวม มิได้เป็นหนึ่งเดียวทั้งทางธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นชุมชน

Read More ..

2 / มี.ค. / 2555
55 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย-รับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 1 อัตรา เจ้าหน้าที่กิจกรรม 1 อัตรา
26 / ก.พ. / 2555
55 งานสำรวจทรัพยากรหมู่เกาะสุรินทร์
สำรวจหมู่เกาะสุรินทร์
5544 trigeorieqe  : 13 / ก.ย. / 2556  โดย AgriliEffinlyfa [ อ่าน 13 | ตอบ 0 ]  
5544 trigeorievs  : 11 / ก.ย. / 2556  โดย AgriliEffinlymv [ อ่าน 16 | ตอบ 0 ]  
5544 amibrawaiprorrq  : 6 / ก.ย. / 2556  โดย Goaxsecenaxjw [ อ่าน 24 | ตอบ 0 ]  
5544 Baphsweewayvy  : 2 / ก.ย. / 2556  โดย friliahahdp [ อ่าน 73 | ตอบ 2 ] ตอบล่าสุด : c.jing23@aliyun.com 
5544 florneeduroregq  : 30 / ส.ค. / 2556  โดย Greesmarmrf [ อ่าน 39 | ตอบ 0 ]  
5544 Booxiagakyx  : 30 / ส.ค. / 2556  โดย Driemiewicefw [ อ่าน 47 | ตอบ 0 ]  
5544 exancievehr  : 29 / ส.ค. / 2556  โดย bopappeveew [ อ่าน 38 | ตอบ 0 ]  
5544 bupeoutsitsvr  : 29 / ส.ค. / 2556  โดย Greercerikt [ อ่าน 38 | ตอบ 0 ]  
5544 bakadmisklv  : 27 / ส.ค. / 2556  โดย Excictiroberekb [ อ่าน 59 | ตอบ 0 ]  

11 / มี.ค. / 2555
อบท.ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจไปกับ อพ.สธ.
3 สิ่งใหม่ที่อยากได้ คือ คิดใหม่ พฤติกรรมใหม่ และความร่วมมือแบบใหม่
8 / มี.ค. / 2555
ทุเรียนกับชาวสวน
นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเมืองนนท์
7 / มี.ค. / 2555
การสำรวจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตำบลบาราโหม จังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษารักษาฐานทรัพยากรไทย

 
dogs