[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.

 

สวัสดีค่ะ

          เวบเพจส่วนนี้ถือเป็นพื้นที่น้องใหม่ อพ.สธ.จัดไว้สำหรับเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจต่องานฐานทรัพยากรของประเทศ ผ่านมาระยะหนึ่ง เรามักคุ้นเคยกับคำว่าการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพชีวภาพ เพราะทุกโครงการเราเราจะมีงานสำรวจสองด้านนี้เป็นหลัก แต่หากพิจารณาพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า "การรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา.." ตีความได้ว่า การรักทรัพยากรไม่น่าเฉพาะเจาะจงเพียงทรัพยากรทางกายภาพชีวภาพเท่านั้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาก็เป็นสมบัติที่ต้องรักต้องหวงแหน ต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ ..พื้นที่แห่งนี้จึงปรารถนาให้เป็นแหล่งรวมผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน ที่ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของไทยเรา ขอให้ใช้ที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะคะ.

                       

 
ความสุขที่ยั่งยืนจากหยาดเหงื่อแรงงานในถิ่นฐานแห่งตน
  
  
การรักในทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน
รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้

พระราโชวาท วันที 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 

หัตถกรรมไทย


หัตถกรรมไทยดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด เพราะนับแต่โบราณ คนไทยเรารู้จักผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว

Read More ..

วัดไทย


วัดและพระสงฆ์เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถาบันศาสนา หากแต่สถานภาพอีกประการหนึ่งของวัดก็คือเป็นอาคารสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสามารถสะท้อนภาพเหตุการณ์ในยุคนั้นๆ ได้ดี

Read More ..

สถาปัตยกรรมไทย


สถาปัตยกรรม คือศิลปะและเทคนิคในการก่อสร้าง กำหนดขอบเขตสร้างสรรสิ่งต่างๆ ลงบนปริมาตรของที่ว่าง เพื่อสนองความต้องการทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ

Read More ..

แผ่นดินไทย


การจะรู้จักและเข้าใจแผ่นดินของตนเองนั้นหารใช่เรื่องง่ายดายไม่ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยโดยรวม มิได้เป็นหนึ่งเดียวทั้งทางธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นชุมชน

Read More ..

2 / มี.ค. / 2555
55 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย-รับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 1 อัตรา เจ้าหน้าที่กิจกรรม 1 อัตรา
26 / ก.พ. / 2555
55 งานสำรวจทรัพยากรหมู่เกาะสุรินทร์
สำรวจหมู่เกาะสุรินทร์
5544 trigeorieqe  : 13 / ก.ย. / 2556  โดย AgriliEffinlyfa [ อ่าน 13 | ตอบ 0 ]  
5544 trigeorievs  : 11 / ก.ย. / 2556  โดย AgriliEffinlymv [ อ่าน 16 | ตอบ 0 ]  
5544 amibrawaiprorrq  : 6 / ก.ย. / 2556  โดย Goaxsecenaxjw [ อ่าน 24 | ตอบ 0 ]  
5544 Baphsweewayvy  : 2 / ก.ย. / 2556  โดย friliahahdp [ อ่าน 73 | ตอบ 2 ] ตอบล่าสุด : c.jing23@aliyun.com 
5544 florneeduroregq  : 30 / ส.ค. / 2556  โดย Greesmarmrf [ อ่าน 39 | ตอบ 0 ]  
5544 Booxiagakyx  : 30 / ส.ค. / 2556  โดย Driemiewicefw [ อ่าน 47 | ตอบ 0 ]  
5544 exancievehr  : 29 / ส.ค. / 2556  โดย bopappeveew [ อ่าน 38 | ตอบ 0 ]  
5544 bupeoutsitsvr  : 29 / ส.ค. / 2556  โดย Greercerikt [ อ่าน 38 | ตอบ 0 ]  
5544 bakadmisklv  : 27 / ส.ค. / 2556  โดย Excictiroberekb [ อ่าน 59 | ตอบ 0 ]  

11 / มี.ค. / 2555
อบท.ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจไปกับ อพ.สธ.
3 สิ่งใหม่ที่อยากได้ คือ คิดใหม่ พฤติกรรมใหม่ และความร่วมมือแบบใหม่
8 / มี.ค. / 2555
ทุเรียนกับชาวสวน
นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเมืองนนท์
7 / มี.ค. / 2555
การสำรวจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตำบลบาราโหม จังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษารักษาฐานทรัพยากรไทย

 
dogs