หน้าหลัก Home

ตามรอยเท้าพ่อ


 

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแห่งยูเนสโก ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
 เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัล"อินทิราคานธี"
สาขาสันติภาพฯ ณ ประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกาย ๒๕๔๘
ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล แห่งประเทศอังกฤษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙