ตามรอยเท้าพ่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กับการทรงงานด้านพฤกษศาสตร์

...........................

บทความเฉลิมพระเกียรติ

 

 
นายพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ.อพ.สธ. รับพระราชปริญญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา..
....................................................................

ผืนแผ่นดินไทยภายใต้พื้นที่ประมาณ 513,115  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 320.6 ล้านไร่ เป็นดินแดนขวานทองที่เคยปกคลุมไปด้วยผืนป่าอันกว้างใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งที่มีชีวิต มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเขตหนึ่งของโลก เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นเขตโซนร้อนของโลก (Tropical Zone)  ยังผลให้มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านนำพาฝนและความชุ่มชื้นมาสู่พื้นที่ ทำให้ภูมิอากาศโดยรวมของประเทศเอื้ออำนวยต่อการเกิดและวิวัฒนาการของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำนับร้อยนับพันสายที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ หล่อเลี้ยงมวลมนุษย์ในที่ราบมาช้านาน :อ่านได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสวยงาม ความน่าสนใจ   และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย   เกิดอันตรายแก่ตนเอง   จะทำให้เกิดความเครียด   ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”


 

 

"ม่วงเทพรัตน์" ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีจำหน่ายที่สำนักงาน อพ.สธ. จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ หรือติดต่อขอซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2821850, 02-2820665 รายได้จากการจำหน่าย สมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 


       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒   ประมวลภาพ

 

....................................................................................

          ชาว อพ.สธ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง ประจำปี ๒๕๕๓   ได้มาทั้งหมด ๗ เหรียญ ได้แก่ ..
๒ เหรียญทอง จากแบดมินตันคู่ผสม  นายสาทิต ขันทีท้าว กับ  น.ส.สุญาณิกา ลำเจียกเทศ, ๑ เหรียญทองจากตะกร้อ นายกล้าหาญ คุณพันธ์,  ๑ เหรียญทองจากฟุตบอล นายวิทยา บุญรอด, ๑ เหรียญทองจากแชร์บอลนางอธิณญา มิคะโรจน์, ๑ เหรียญเงินจากปิงปอง  น.ส.ศิริกุล เกษา และ ๑ เหรียญทองแดงจากแบดมินตันหญิงคู่ สุญาณิกา ลำเจียกเทศ
:  ประมวลภาพ
   

....................................................................................

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวคม ๒๕๕๓ ดร.ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา ที่ปรึกษา อพ.สธ.ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ร่วมกันปลูกมหสักข์และสักสยามินทร์ ณ ไร่ชั่งหัวมันฯ จังหวัดเพชรบุรี  ในโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ : ภาพ

............................................................................................................    
 

 

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 3
ทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
     

ISBN : 978-974-9958-27-8  240 หน้า

รวบรวมบทความที่แสดงให้เห็นโครงการวิจัยอัน     

หลากหลายนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ ทั้งทางด้านวิชาการ

และบริหารจัดการในส่วนของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เช่น กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาฯ ม.บูรพา ม.เกษตรศาสตร์ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น   แนะนำหนังสือเพิ่มเติม

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

  I โฮมเพจ อพ.สธ. I  ประกาศ I ห้องสมุด I  rspg webmail I Contact us I มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน I ร้านหยาดป่า I

 

 
 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถนนราชวิถีเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303.
 โทร-โทรสาร   02-2821850 , 02-2820665
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org

 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 
 

Copyright © 1996 Rspg Webmaster , All right reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.