ยายเม้าเล่านิทาน

ก่อนที่เด็กๆ จะฟังนิทาน เรามาร้องเพลง  หน้าที่เด็กดี  ไปดูซิคะว่าเด็กดีเค้าปฏิบัติตนกันอย่างไร
เมื่อเป็นเด็กดี จึงมีเรื่องดีๆ มาเล่าให้ฟังค่ะ
พระราชนิพนธ์เรื่องสั้น ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (จากหนังสือ ๒๕ ปีจิตรลดา)
 สายไปเสียแล้ว    ป๋องที่รัก

  

  ดาวลูกไก่  เจ้าชายแตงโม นกสองหัว ของหายตะพายบาป

กลับห้องสมุด