ประจำเดือนไม่ปกติ 

ประจำเดือนปกติ          ปวดประจำเดือน

  ประจำเดือนไม่ปกติอันตรายหรือไม่   ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด แล้วปวดท้องต้องทำอย่างไร
  ประจำเดือนไม่ปกติมีลักษณะอย่างไร   ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด แล้วมีกะปริบกะปรอยตามมา ต้องทำอย่างไร
  ประจำเดือนไม่ปกติเกิดจากโรคอะไรบ้าง   ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด แล้วประจำเดือนมามากทำอย่างไร
  ประจำเดือนไม่ปกติ ไม่รักษาได้หรือไม่   ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด แล้วประจำเดือนมาน้อยทำอย่างไร.
  ประจำเดือนไม่ปกติที่ต้องรักษามีอะไรบ้าง   ประจำเดือนมามากคืออะไร
  ยาฮอร์โมนมีผลต่อประจำเดือนอย่างไร   ประจำเดือนมามากเพราะอะไร
  ประจำเดือนครั้งแรกในชีวิตก่อนอายุ 10 ขวบ อันตรายไหม   ประจำเดือนมามาก มีอันตรายไหม
  ประจำเดือนมากะปริบกะปรอย ต้องหาหมอหรือไม่   ประจำเดือนมามาก รักษาอย่างไร
  ประจำเดือนมากะปริบกะปรอยในวัยรุ่นทำอย่างไร   ผู้ที่มีประจำเดือนมามาก จะคุมกำเนิดวิธีไหนดี
  ประจำเดือนกะปริบกะปรอย และต้องหาหมอทันทีคืออะไร   ประจำเดือนมาน้อยคืออะไร
  ตั้งท้องนอกมดลูกอันตรายไหม   ประจำเดือนมาน้อย อันตรายหรือไม่
  ใครมีโอกาสเกิดตั้งท้องนอกมดลูก   ประจำเดือนมาน้อย เลือดหายไปไหน
  อาการอะไรที่บอกว่าตัวเองกำลังเกิดตั้งท้องนอกมดลูก    ประจำเดือนมาน้อยต้องรักษาหรือไม่
  ตั้งท้องนอกมดลูกรักษายากไหม   ประจำเดือนมาน้อยมีบุตรยากหรือ
  เคยเกิดท้องนอกมดลูกแล้วจะเกิดอีกได้ไหม   รอบประจำเดือนยาวทำอย่างไร
  ป้องกันท้องนอกมดลูกได้อย่างไร   รอบประจำเดือนสั้นทำอย่างไร
  ผู้หญิงที่มีตกขาวมากเกี่ยวข้องกับประจำเดือนไม่ปกติหรือไม่   ประจำเดือนมา 2-3 เดือนต่อครั้งอันตรายไหม
  ผู้มีประจำเดือนไม่ปกติบางคนทำไมรักษาไม่หายขาด   ยาคุมกำเนิดทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้หรือ
  ประจำเดือนมาก่อนกำหนดคืออะไร   ถุงยางอนามัยทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้หรือ
  ประจำเดือนมาก่อนกำหนดต้องหาหมอหรือไม่   ห่วงอนามัยทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้หรือ
  ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนดคืออะไร   ขณะตั้งครรภ์มีประจำเดือนได้หรือไม่
  ประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนดต้องหาหมอหรือไม่   มีประจำเดือนไม่แน่นอน กะปริบกะปรอยมีโอกาสตั้งครรภ์ได้จริงหรือ

ได้รับความอนุเคราะห์จากหนังสือ ประจำเดือน ของ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล

 ประวัติ นพ. สมชัย โกวิทเจริญกุล