พรรณไม้บริเวณพระตำหนักเรือนต้น
 
 

หน้า  1    2

       
มะกอกป่า
Spondias pinnata
สายหยุด
Desmos chinensis
ลำดวน
Melodorum fruticosum
นมแมว
Rauwenhoffia siamensis
       
จำปูน
Anaxagorea javanica
สัตบรรณ
Alstonia scholaris
หิรัญญิการ์
Beaumontia grandiflora
เพกา
Oroxylum indicum
       
แคฝอย
Stereospermum fimbriatum
กุ่มบก
Crateva adansonii
รกฟ้า
Terminalia alata
มะตาด
Dillenia indica
       
รสสุคนธ์
Tetracera loureiri
 
ตะเคียนทอง
Hopea odorata
 
มะพลับ
Diospyros malabarica
var. siamensis
มะหลอด
Elaeagnus latifolia
 
       
มะไฟ
Baccaurea ramiflora
 
ลำพู
Sonneratia caseolaris
 
กระเบาใหญ่
Hydnocapus anthelmintica
 
มะกล่ำตาช้าง
Adenanthera pavonina
var. microspema

     

หน้า  1    2

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์