ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

 ตั้งแต่ผมจำความได้ ผมเห็นคุณพ่อ คุณแม่ ตั้งใจทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเสมอมา
 คุณแม่เป็นคนช่างคิดช่างทำน้อยใหญ่ และความที่มีเพื่อนที่ดีมากมาย ทำให้งานทุกชนิดที่คิดทำสำเร็จลุล่วง วิธีการทำงานของคุณแม่นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเคยมีรับสั่งว่า "คุณณีชอบขี่ตั๊กแตนจับช้าง" ทำงานอะไรก็มีแต่รายได้ ไม่มีรายจ่าย คุณแม่ไม่เพียงแต่รับพระราชเสาวนีย์มาปฎิบัติเท่านั้น แต่คิดปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ และมีความสุขในการทำงาน คุณแม่เคยพูดเล่นว่า "ถ้าไม่มีงานทำ แม่คงเหงาตาย"
     ถึงเดือนเมษายนทุกๆ ปี ครอบครัวเราได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล และพักที่บ้าน ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานภายในบริเวณ
     ทุกๆ ปี นอกจากตามพระราชเสาวนีย์แล้ว เมื่อมีเวลาว่าง คุณแม่รับพระราชเสาวนีย์คิดรายการอาหารแต่ละวันร่วมกับท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ขณะที่คิดรายการอาหารให้ห้องเครื่อง คุณแม่ก็จะคิดรายการอาหารพิเศษเพื่อถวาย ในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ชอบที่จะแต่งโคลงกลอนต่างๆ ตลอดเวลา และได้สนองพระราชเสาวนีย์ในการแต่งเพลงเพื่อพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติโดยใช้ทำนองเพลงเดิม ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว อาทิ เพลงวอล์ซทหารมหาดเล็ก ซึ่งใช้ทำนองเพลง A Bicycle build for two เพลงชมประดู่ ซึ่งใช้ทำนองเพลง La Mer เพลงตำรวจตระเวนชายแดน ใช้ทำนองเพลง Danny Boy เป็นต้น  และในปี ๒๕๑๒ มีพระราชเสาวนีย์ให้คุณแม่แต่งเพลงจากเนื้อเพลง The Impossible Dream เป็นภาษาไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น หลายเพลงที่คุณแม่คิดระหว่างการทำอาหารเพื่อถวาย เช่น บุยยาเบสและพิซซ่า เป็นต้น
     แม่คุณแม่ล้มป่วยลง และได้รับการรักษาทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ คุณแม่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ซึ่งคุณแม่ก็ได้น้อมรับฯ แม้ในขณะที่คุณแม่ป่วยในปี ๒๕๔๑ ขณะที่อยู่หัวหิน คุณแม่ก็ได้ให้ผมและภริยา ทำพระกระยาหารเพื่อถวายเป็นประจำ เป็นสิ่งที่ผมประทับใจไม่เคยลืมเลย จึงเป็นที่มาแห่งหนังสือ "งานของแม่" ซึ่งเป็นตำราอาหารที่ผมเคยช่วยคุณแม่ทำ บางครั้งก็ช่วยกันคิดค้น ดัดแปลง ให้เกิดเมนูใหม่ๆ ซึ่งตำราเหล่านี้ ได้เคยพิมพ์ในหนังสือภิรมย์รัตน์ที่พิมพ์ในโอกาสวันเกิดครบรอบ ๗๒ ปีของคุณแม่ ในตอนท้ายของหนังสือนี้ ได้รวบรวมบทเพลงที่เป็นคำประพันธ์ของคุณแม่ ที่ได้สนองพระราชเสาวนีย์ในการประพันธ์เนื้อเพลง อาทิ ความฝันอันสูงสุด เพลินภูพิงค์ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แผ่นดินของเรา ฯลฯ

    
* คัดมาจากบทความ "รำลึกถึงคุณแม่" จากส่วนหนึ่งของหนังสือ "งานของแม่" *