กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

     มัสหมั่นแกงแก้วตา
ชายใดได้กลืนแกง
     ยำใหญ่ใส่สารพัด
รสดีด้วยน้ำปลา
     ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม
โอชาจะหาไหน
     หมูแนมแหลมเลิศรส
พิศห่อเห็นรางชาง
     ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น
รสทิพย์หยิบมาโปรย

หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
วางจานจัดหลายเหลือตา
ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ
เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
พร้อมพริกสดใบทองหลาง
ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
ฤๅจะเปรีบเทียบทันขวัญ