ห้องเพลง          เมื่อเจ้าหญิงอเล็กซานเดอร์แห่งเค้นท์ ราชวงศ์อังกฤษ เสด็จมาเมืองไทยแทนพระองค์สงเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลง Alexandra เป็นการต้อนรับ เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ สมเด็จฯ ทรงเห็นว่ากาลเวลาก็ล่วงเลยไปนานแล้ว ทรงเสียดายทำนองเพลงนี้จะไม่มีผู้รู้เห็น จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ข้าพเจ้าใส่คำเพื่อใช้ประโยชน์ร้องกันต่อไป  จึงได้เพลง


แผ่นดินของเรา

ถึงอยู่แคว้นใด ไม่สุขสำราญ 
เหมือนอยู่บ้านเรา  ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดิน  สินจากนที
มีสิทธิ์เสรีสันติครองเมือง
เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
รักชาติของเราไว้เถิดผองไทย
พื้นแผ่นแหลมทอง รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์ เสริมส่งสัมพันธ์
ทุนเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยง
     กี่ปีมาแล้วที่ความนึกคิดนี้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน ข้าพเจ้าอยากระบายความรู้สึกให้เป็นที่รู้กันว่า ความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้า ได้รู้เห็นพระราชอัธยาศัย พระราชจริยาวัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลาย
      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษการ์ดแผ่นเล็กๆ พระราชทานข้าราชการ ทหาร พลเรือน และผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติ เตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดี เพราะบ้านเมืองขณะนั้นยุ่งอลเวง น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติ
      ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่ทำนองเพลงในกลอน " ความฝันอันสูงสุด " ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ รู้จักกันแพร่หลายทุกวันนี้ห้องเพลง

ความฝันอันสูงสุด

แผ่นดินของเรา

ย่าเหล

ดอกต้อยติ่ง

ผู้ดี

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

ตำรวจตระเวนชายแดน

เตือนใจ

ไร้เดือน

เกาะในฝัน

ชมประดู่