ห้องเพลง  
ชมประดู่

ประดู่เอย เจ้าเป็นดอกไม้สีทอง  งดงามผ่องใส
กลิ่นอวลยวนใจออกดอกไสว เร้าใจให้นิยม เมื่อได้ชมผ่าน
เมื่อบาน  เจ้าบานพรั่งพร้อม เมื่อโรยพร้อมโปรยดอกพรู
เป็นเยี่ยงย่างดู  หากเกิดศัตรู
พร้อมใจรวมเป็นหมู่ สู้ด้วยสามัคคี
เช่นเธอ เกิดเป็นทหาร เชี่ยวชาญงานราชนาวี
ตั้งใจฝากชีวิตไว้กับเรือเพื่อเป็นชาติพลี
อดทน สู้ความลำเค็ญ ยากเย็นมิยอมหน่ายหนี
อยู่เรือแรมปี ก่อเกียรติศักดิ์ศรี  สมเป็นชายชาตรี 
ที่เรานี้นิยม

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องเพลง

ความฝันอันสูงสุด

แผ่นดินของเรา

ย่าเหล

ดอกต้อยติ่ง

ผู้ดี

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

ตำรวจตระเวนชายแดน

เตือนใจ

ไร้เดือน

เกาะในฝัน

ชมประดู่