ห้องเพลง  
เตือนใจ

เสียงเพลงเพราะเพลินพาเคลิ้มไป
ให้อาวรณ์หวั่นไหวแรงรักเธอ
คิดตรึงซึ้งไว้ใจละเมอ
รักเธอดั่งเพลงเตือน
เสียงเพลงนี้พาเราฝันไป
ก่อนเคยสุขสดใสในแสงเดือน
คิดตรึงซึ้งไว้ใจฝันเตือน
มิเลือนและลืมเธอ
ต่างเคยหยอกเย้าพะเน้าคลอ
ต่างคนต่างพ้อเพียงละเมอ
สมสุขความทุกข์คลายเพราะเธอ
ต่างปรนเปรอใจ
เสียงเพลงนี้พาเราภิรมย์
ต่างชมเชยชิดสองครองหัวใจ
เสียงเพลงนี้ซึ้งตรึงฤทัย
นึกไปชื่นใจเอย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องเพลง

ความฝันอันสูงสุด

แผ่นดินของเรา

ย่าเหล

ดอกต้อยติ่ง

ผู้ดี

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

ตำรวจตระเวนชายแดน

เตือนใจ

ไร้เดือน

เกาะในฝัน

ชมประดู่