ห้องเพลง  
ผู้ดี

มนุษย์นั้นเกิดมามีค่าเท่ากัน
ต่างเพศต่างผิวพรรณ (มิ) ใช่ปัญหา
หากทำดี มีคนเห็นคุณค่า
หากทำชั่ว สูญศรัทธา ค่าของคน
เป็นผู้ดีก็เพราะกรรมที่ก่อมา
(มิ) ใช่กำเนิดหรูหราอย่าฉงน
ผู้ดีมีศีลธรรมประจำตน
ดวงกมลผ่องใสน้ำใจดี
มนุษย์นั้นเกิดมามีค่าเท่ากัน
ต่างเพศต่างผิวพรรณต่างศักดิ์ศรี
หากทำดีกอปรกรรมดี
ไม่เผลอเพลินผิดไป
บุคคลนั้นแน่นอนไซร้คือ ผู้ดี !
 

 

 

 

 

 ห้องเพลง

ความฝันอันสูงสุด

แผ่นดินของเรา

ย่าเหล

ดอกต้อยติ่ง

ผู้ดี

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

ตำรวจตระเวนชายแดน

เตือนใจ

ไร้เดือน

เกาะในฝัน

ชมประดู่