ห้องเพลง  
ไร้เดือน

     ไร้เดือน
รักน้องนั้นหวานชื่น
งามดวงหน้าติดตราตรึงใจไซร้
ไร้เดือนเลือนไม่แลเห็น
     ไร้ดาว
สายรักแสนสูงส่ง
ถึงใครอื่นชื่นชมเดือน
แต่เราเชิดหน้า

เหมือนดังฟ้าที่ไร้แสงส่อง
รื่นรมย์ชมพักตร์แทนเดือน
ยิ้มรื่นใครจะมาเหมือน
ก็เป็นสุขใจไม่วาย
มืดในหาวไม่เห็นแหนงหน่าย
มั่นคงในดวงวิญญาณ์
ฝันใฝ่ดาวบนฟ้า
รสความรักไม่ร้างรา

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องเพลง

ความฝันอันสูงสุด

แผ่นดินของเรา

ย่าเหล

ดอกต้อยติ่ง

ผู้ดี

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

ตำรวจตระเวนชายแดน

เตือนใจ

ไร้เดือน

เกาะในฝัน

ชมประดู่